Çocuklarınıza “Sorumluluk Duygusu” kazandırın

Anne ve babaların gözünde çocukları her zaman küçük, çelimsiz ve zayıftırlar.Vücut yapılarından dolayı da düşünme yeteneklerinin düşük olduğunu zannederler. Halbuki durum ,görülenden çok farklıdır.